Volejte: 777 745 029

Vyjádření k článku ve zpravodaji SBD Krušnohor, září 2023.

Vážení, ve zmíněném zpravodaji byl uveden i článek týkající se Meziboří a naší firmy.

Nemíníme se snížit na úroveň toho článku a jeho autora. Jen bychom vás chtěli upozornit na to, že v článku jsou uvedeny kromě pomluv i lži, které bychom dokázali snadno vyvrátit (na vyžádání učiníme), nemáme ale zapotřebí se uvedenému článku více věnovat.

Uniká nám i smysl článku, pokud tím není myšleno zcela absurdní vyhrocení konkurenčního prostředí v rámci správy nemovitostí.

P.S.

O stylu práce SBD Krušnohor a p. Ryby vám nejvíce poví ti, kteří od nich odešli (i k nám) nebo nyní odcházejí. My si za svojí prací stojíme a nemusíme přitom nesmyslně napadat ostatní správce nemovitostí v okolí. Článek tedy nakonec nejvíce vypovídá o samotném pisateli a jeho úrovni. Zcela konkrétní informace jsou dohledatelné např. i na www.justice.cz.

Výňatek z výpisu SBD Krušnohor (k dnešnímu dni):

Výrokem I. usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 20.7.2021, č.j. 13 Nc 33501/2021-15, bylo nařízeno předběžné opatření, dle kterého: Odpůrce František Ryba, narozený dne 11.9.1960, bytem Vrchlického 459/88, 435 11 Lom, je povinen se zdržet činění jakýchkoliv právních jednání za Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČ 000 43 257, se sídlem tř. Čs. armády 1766, 434 01 Most, v postavení prokuristy. Výrok I. usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 20.7.2021, č.j. 13 Nc 33501/2021-15, nabyl právní moci dne 21.8.2021.

V Meziboří dne 15. 9. 2023                                                               Ing. Josef Zástava, MBA

 

                                                                                                               jednatel společnosti