Volejte: 777 745 029

Účetnictví

Vedení účetnictví v souladu se zákonem 563/1991 Sb. v platném znění.


Vedení účetnictví nabízíme jako samostatnou službu pro Společenství vlastníků, Bytová družstva, Sdružení (nyní Spolek dle NOZ) spravující si dům a pod.:

 1. zpracování účetní osnovy klienta;
 2. evidence a zaúčtování pokladních pohybů;
 3. evidence a zaúčtování vydaných a přijatých faktur;
 4. evidence a zaúčtování bankovních pohybů dle předaných výpisů z bankovního účtu;
 5. zaúčtování ostatních účetních dokladů předaných klientem;
 6. zpracování evidence hmotného a nehmotného majetku;
 7. zpracování měsíčních uzávěrek, do jednoho měsíce po předáních všech podkladů klientem;
 8. zpracování podkladů pro daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob;
 9. zpracování podkladů pro vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů právnických osob;
 10. zpracování kontrolních ročních tiskových sestav účetní závěrky;
 11. poskytování součinnosti při kontrolách prováděných finančním úřadem;
 12. zpracování podkladů pro statistické zjišťování;
 13. poradenství a konzultace provozně administrativní problematiky max. ½ hod. měsíčně.