Volejte: 777 745 029

Zákony a vyhlášky

TH

  • Energetický zákon
  • Zákon o hospodaření energií

PD

  • Občanský zákoník

 

Zákon č. 201/2012 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy

Vyhláška č. 330/2012 Sb. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy

Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy

Vyhláška č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhláška č. 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Vyhláška č. 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Vyhláška č. 118/2013 Sb. o energetických specialistech

Vyhláška č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie